ขอต้อนรับสู่เวบไซท์สื่อกลางรวมของคุณครูศิลปะในประเทศไทย ไม่ว่าคณุครูศิลปะจะอยู่ไหน  สถาบันใด ใน-นอกประเทศ
ติดต่อกันเข้ามา เราจะเป็นสื่อกลางให้เชื่อมต่อ ประสานงาน และนำเสนอเพื่อให้วงการศิลปะจะได้พัฒนาร่วมกันต่อไป

ส่งข่าวคราว ความรู้ บทความ ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ทั้งของท่านหรือศิษย์ ตลอดจนความเคลื่อนไหวต่างๆ

อันจะเป็นประโยชน์แก่วงการศิลปะบ้านเรา หรือเสนอแนะความคิดเห็นไปได้ที่

ผศ.ประชิด ทิณบุตร (ในประเทศ ) หรือ ผศ.ประยุทธ วงศ์แปง (ประเทศอังกฤษ)ทาง E-Mail นี้ครับ
| prachidtinnabutr@netscape.net | wongpang@hotmail.com |
ช่วงการเริ่มต้นนี้ยังใช้ของฟรีอยู่นะครับ อาจจะเกะกะสปอนเซอร์อยู่บ้าง ถ้าใครจะบริจาคค่าใช้จ่ายร่วมกัน ก็จะเป็นพระคุณยิ่ง

อย่าลืมแนะนำเว็บไซท์นี้ให้รู้จักกันเยอะๆนะครับ

หัวข้อที่ตั้งไว้ให้ทุกท่านร่วมกันเสนอเข้ามา(Contents) อยากจะให้เพิ่มเติมอะไร บอกมาได้เลยครับ

| ทัศนศิลป์(Visual Arts)  | ศิลปศึกษา(Art Education)  | ศิลปหัตถกรรม(Arts & Crafts  ) | ออกแบบ(Design) |

 | คอมพิวเตอร์กราฟิก(Computer Graphic)  |  บทคัดย่อและผลงานวิจัยทางศิลปะ(Art & Design Research) |


สาระอื่นที่เกี่ยวข้อง

| ข่าวฝากจากทุกสถาบันศิลปะไทย(News from Thai Art institute)  | ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง(News & Related)  |

| เว็บไซท์ของสถาบันสอนศิลปะของไทย(Thai Art institute Web site) | เว็บไซท์ของสถาบันสอนศิลปะในต่างประเทศ |

| ดูงานศิลปะในต่างประเทศ| ลงทะเบียนสมาชิก |ดูรายชื่อสมาชิกที่ลงทะเบียนสมาชิก
www.artchandra-library.8m.com | www.art-rajabhat.8m.com
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง(Objectives)   | คุณเข้ามาเยี่ยมชมเราเป็นลำดับที่ 25311 นับจากวันที่10/พ.ย./2542